ทางด้านนายสุวิชาญชัยโกมลซึ่งเป็นอำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครมีการเปิดเผยอิงสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งในขณะนี้พื้นที่ฝนก็ได้หยุดตกแล้วแต่ว่ายังคุมสถานการณ์น้ำท่วมขังกว่า 5 ตำบลและรวมแล้วประมาณ 18 หมู่บ้านที่ยังเป็นพื้นที่ติดกับลำน้ำอุ่นและเชื่อมกับแม่น้ำสงคราม

ซึ่งพื้นที่ที่หนักที่สุดนั่นก็คือตำบลพอกน้อยบางจุดของเพื่อนถนนนั้นก็ท่วมสูงกว่า 60 cm รถเล็กได้สัญจรผ่านไปไม่ได้ซึ่งก็ต้องใช้รถของทหารเท่านั้นด้วยค่ะ ในส่วนของบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าพื้นถนนน้ำจะสูงกว่าประมาณ 1.5 เมตรจนถึง 2 เมตรทางด้านฝ่ายปกครอง

โดยร่วมกับทหารและองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีการเข้าร่วมพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องกับเรื่องการมอบถุงยังชีพและในการนำคนเข้าออกบ้านการนำคนไปสถานพยาบาลถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกติด้านไม่เกิน 1 สัปดาห์ค่ะ