และในช่วงเช้าของวันที่ 27 มกราคมที่อาคารพักของผู้โดยสารเปิดให้บริการทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกรวมทั้งระบบตรวจสอบสัมภาระ สายพานลำเลียง สายเชื่อมต่อเครื่องบินสามารถที่จะทำงานได้อย่างปกติหลังจากซ่อมแซมและตรวจสอบระบบไฟฟ้าและทั้งระบบแล้วเสร็จค่ะ ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการเที่ยวบินแรกในเวลา 06.50 นาทีหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณห้องควบคุมไฟฟ้าของชั้น 3 ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในอาคารผู้โดยสารไม่สามารถใช้บริการได้

แต่ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการบินและหอบังคับการบินเลยค่ะ ทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่นระบุและขณะนี้ระบบการทำงานภายในอาคารผู้โดยสารสามารถใช้การได้ตามปกติหรือเพียงแค่ระบบสื่อสารที่เจ้าที่ยังอยู่ระหว่างการแก้ไขคาดว่าจะใช้ได้แบบเต็มรูปแบบภายใน 1 ถึง 2 วันค่ะ ในขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของแต่ละสายการบินจึงต้องใช้ระบบในการบันทึกข้อมูลของผู้โดยสารขาออกทั้งนั้นใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอนาล็อกแทนระบบ Digital

เพราะในขณะนี้ระบบสื่อสารยังไม่สามารถใช้การได้ทำให้ผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาในการเดินทางและต้องลงทะเบียนที่สนามบินเท่านั้นค่ะ สมัครสนามบินขอนแก่นได้ก่อสร้างมานานกว่า 20 ปีปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้เฉลี่ยวันละ 5,000 แต่ละวันจะมีเที่ยวบินลงมาจอดขาเข้าและขาออกไม่ต่ำกว่า 30 เที่ยวบินทำให้ต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากขึ้นสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถสมัครได้ต้องรอผลในการตรวจจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก่อนค่ะ